Nhóm nghiên cứu về Chính sách học thuật (Research Cluster on Academic Policy – RCAP) 

Thành viên chínhCác hướng nghiên cứu chínhMột số công bố tiêu biểu
Nguyễn Tiến Trung, Phạm Hùng Hiệp, Trần Trung, Trịnh Thị Phương Thảo, Lương Đình Hải, Phan Quang Anh, Nguyễn Linh Chi, Đoàn Thị Phương Thục, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Thành Trung, Vũ Thị Thưa, Đỗ Minh Trang, Cao Quốc Thái, Lê Vũ Toàn– Bibliometrics and Scientometrics 
– Open Science and Education 
– Science Editing and Publishing 
– Academic Engagement and Entrepreneurship
– Pham, H. H., Ta, T. N., Luong, D. H., Nguyen, T. T., & Vu, H. M. (2023). A bibliometric review of research on academic engagement, 1978–2021. Industry and Higher Education, 09504222231189717. (Scopus)

Nguyen, V. L., Luong, D. H., & Pham, H. H. (2022). Science beyond English: to what extent do Vietnamese scholars publish in non-English languages? Science Editing, 9(2), 105-111. (Scopus).

Nguyen Quoc, A., Le, M. T., & Pham, H. H. (2021). The Impact of the Third Mission on Teaching and Research Performance: Evidence From Academic Scholars in an Emerging Country. SAGE Open, 11(4), 21582440211054493. (SSCI)

Tien-Trung Nguyen*, Hung Hiep Pham, Van An Nguyen-Le, Huu Cuong Nguyen & Trung Tran (2023).  Review of Research on Predatory Scientific Publications from Scopus Database between 2012 and 2022. Journal of Scholarly Publishing, 45(2), April. https://doi.org/10.3138/jsp-2022-0045 (SSCI)

Nguyen, T. T. H., Pham, H. H., Vuong, Q. H., Cao, Q. T., Dinh, V. H., & Nguyen, D. D. (2020). The adoption of international publishing within Vietnamese academia from 1986 to 2020: A review. Learned Publishing. (SSCI)

Trinh, T. P. T., Tran, T., Le, H. T. T., Nguyen, T. T., & Pham, H. H. (2020). Factors impacting international‐indexed publishing among Vietnamese educational researchers. Learned Publishing, 33(4), 419-429. (SSCI)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *