Có được khả năng sử dụng Anh ngữ là một trong những công cụ tốt nhất để thành công ở trường học, ở nơi làm việc và vươn xa hơn trong cuộc sống. EPAS là sự đầu tư tuyệt vời cho tương lai của bạn.

EPAS cung cấp:

  • Các khóa học nói và viết tiếng Anh online trực tiếp với những bài học được cá nhân hóa để phù hợp với từng học viên. 
  • Toàn bộ tài liệu liên quan đến khoá học.
  • Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến việc học/luyện Nói và Viết tiếng Anh.
  • Hỗ trợ online 1-1 với những giáo viên chuyên gia.
  • Feedback cho từng học viên, giúp đỡ học viên hoàn thiện kĩ năng nói và viết của mình.
  • Các lớp học với số lượng học viên ít. EPAS có 3 mô hình lớp học:  Lớp học 1-1 (Một học viên và một giáo viên); lớp học VIP (4-6 học viên); lớp học đại trà (15-20 học viên).