Bạn đang lăn tăn không biết:
 • Triển khai các hoạt động xếp hạng đại học?
 • Tổ chức các hội thảo trong nước, quốc tế?
 • Triển khai các hoạt động coaching liên quan tới học thuật tại đơn vị?
 • Bạn muốn tổ chức các khoá học, các buổi talk về học thuật, về phân tích dữ liệu, viết bài báo quốc tế?
Hãy chia sẽ những lăn tăn của bạn với RCISS để nhận được lời khuyên và chiến lược phù hợp. Các hoạt động hỗ trợ của chúng tôi
 1. Bài test Nghề phù hợp
 2. Thiết kế lộ trình chi tiết những việc nên làm và không nên làm, theo trình tự thời gian
 3. Tư vấn các khóa đào tạo trong nước và quốc tế nên học
 4. Kết nối với các nhóm nghiên cứu để tham gia nghiên cứu
 5. Hướng dẫn viết Research Proposal
 6. Viết thư giới thiệu
 7. Các bạn quan tâm xin vui lòng đăng ký thông tin tại https://forms.gle/86nHYNeBw6Q7SuV89