Phương pháp Delphi và AHP

Hai phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau trong một bài nghiên cứu.

Sử dụng phương pháp Delphi và AHP trong nghiên cứu trong KHXH

Hai phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau trong một bài nghiên cứu..

MỤC TIÊU

Giúp người học nắm được các vấn đề cơ bản về phương pháp phỏng vấn chuyên gia Delphi và survey bảng hỏi AHP.

Learn more ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
Join us now

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỖ MINH TRANG
HỖ TRỢ NHẬP HỌC

TS. PHẠM HÙNG HIỆP
GIẢNG VIÊN CHÍNH - Head coach

ĐINH VIỆT HÙNG
Associate Coach

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Delphi và AHP là 2 phương pháp mạnh được áp dụng rộng rãi trong KHXH. Trong đó, Delphi là phương pháp giúp nhà nghiên cứu khám phá từ nguồn thông tin do các chuyên gia cung cấp. AHP là phương pháp phân tích survey bảng hỏi được áp dụng phổ biến tương tự như SEM. Hai phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau trong một bài nghiên cứu (xem [1], [2], [3]).

[1] Jorm, A. F. (2015). Using the Delphi expert consensus method in mental health research. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 49(10), 887-897. => Delphi sử dụng độc lập
[2] Latief, R., & Lefen, L. (2018). Analysis of Chinese Government Scholarship for International Students Using Analytical Hierarchy Process (AHP). Sustainability, 10(7), 2112. => AHP sử dụng độc lập
[3] Luzon, B., & El-Sayegh, S. M. (2016). Evaluating supplier selection criteria for oil and gas projects in the UAE using AHP and Delphi. International Journal of Construction Management, 16(2), 175-183. => Delphi và AHP dùng kết hợp

Ngôn ngữ sử dụng: Tài liệu bằng tiếng Anh, trao đổi bằng tiếng Việt.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo hotline: 0966715683 hoặc 0975710565
Hoặc inbox cho admin fanpage:https://www.facebook.com/reseachcoachinSS
website: https://researchcoach.edu.vn/cac-khoa-hoc/delphi-ahp