TS Vương Quân Hoàng

Hồ sơ Google Scholar

TS. Vương Quân Hoàng hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành thuộc Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội). Đồng thời, ông cũng là nghiên cứu viên cao cấp tại ĐH Tổng hợp Libre Bruxelles (Bỉ).

Hướng nghiên cứu của TS Hoàng bao gồm: tài chính, đổi mới-sáng tạo, y xã hội, chính sách khoa học.

TS. Hoàng đã có hơn 70 bài báo công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus; đồng thời là biên tập viên của nhiều tạp chí uy tín trên thế giới như Scientific Data, Plagrave Communication (thuộc hệ thống Nature Research), Journal of Transition and Innovation Systems….

Ông Hoàng cũng là ủy viên Hội đồng kinh tế-kinh doanh tại Quỹ NAFOSTED, Bộ KHCN.

Tại Research Coach in Social Sciences, TS. Hoàng đảm nhận vai trò cố vấn cao cấp.

.

 

 

 

 

 

TS Trần Thị Lý

Hồ sơ Google Scholar

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6543-6559

Level: GS. TS. Trần Thị Lý hoàn thành chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Úc, được bổ nhiệm học hàm Giáo sư tại Đại học Deakin. GS Lý là một trong những Nhà khoa học nổi tiếng trong cộng đồng học thuật ở cả Việt Nam cũng như Úc. Cô từng xuất hiện trong Forbes top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam; được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Úc công nhận là nhà nghiên cứu tiềm năng và là nữ khoa học gia đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Noam Chomsky – Ngôi sao Tỏa sáng về Thành tựu trong nghiên cứu năm 2020

Research Topic: các vấn đề liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là các nội dung đổi mới giáo dục đại học Việt Nam nhìn từ phương diện quốc tế, mối tương quan giữa chương trình giáo dục đại học và thị trường lao động, khả năng làm việc của sinh viên mới tốt nghiệp, quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam

Number of Publications: 60+ bài báo và các chương sách được lập chỉ mục ISI/Scopus

Role at RCISS: Tại Research Coach in Social Sciences, TS Lý đảm nhận vai trò cố vấn cao cấp của chương trình.

 

 

 

 

 

 

TS Trần Lê Hữu Nghĩa

Hồ sơ Google Scholar

Level: TS. Trần Lê Hữu Nghĩa sở hữu bằng tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học của Đại học Melbourne, Australia. Hiện thầy là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Monash (Australia)..

Research Topic: Cơ hội việc làm sau đại học, học tập tích hợp trong công việc, đào tạo giáo viên, phát triển chương trình giảng dạy và đánh giá, giáo dục quốc tế và giảng dạy tiếng Anh

Number of Publications: 50+

 

 

 

 

 

 

TS Đinh Thị Thanh Vân

Hồ sơ Google Scholar

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6345-1843

Level: TS. Đinh Thị Thanh Vân là Tiến sĩ chuyên ngành QTKD-Ngân hàng tại Đại học Tarlac State, Philippines. Trước đó TS. Vân lấy bằng Thạc sĩ QTKD-Tài chính tại Đại học Wisconsin, Mỹ. Hiện cô là Giảng viên, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.

Research Topic: Tài chính cá nhân, giáo dục tài chính và phổ cập tài chính; Tài chính số và ngân hàng số, hoạt động của các công ty Fintech.

Number of Publications: 6+

 

 

 

 

 

 

TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Hồ sơ Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1486-127X

Level: TS. Huỳnh Lưu Đức Toàn sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Kinh tế Toulouse (Toulouse School of Economics, Pháp) và bằng Tiến sĩ Tài chính tại Trường Quản lý WHU – Otto Beisheim (WHU – Otto Beisheim School of Management, Đức). Hiện TS. Toàn là GS trợ lý tại Trường Đại học Queens Mary, Vương Quốc Anh. Bên cạnh đó, TS. Toàn cũng giữ vai trò Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES), trực thuộc Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) – đây là Tạp chí đầu tiên của Việt Nam được chỉ mục tại cơ sở dữ liệu Scopus và Web of Science.

Research Topic: Kinh tế ứng dụng; Kinh tế học hành vi và Tài chính thực nghiệm

Number of Publications: 60+ bài báo và các chương sách được lập chỉ mục ISI/Scopus

TS. Phan Thị Thanh Thảo

Hồ sơ Google Scholar

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2574-0166

Level: PGS. TS. Phan Thị Thanh Thảo hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô, đồng trưởng nhóm Nghiên cứu Reduvation Research Group và là Chủ tịch hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển – Trường Đại học Thành Đô.TS. Thảo lấy bằng ThS chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hà nội và hoàn thành chương trình Tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Queensland – Australia.

Research Topic: Giáo dục học, Khoa học Giáo dục; Dạy và học tiếng Anh trong giáo dục đại học; Quản trị cơ sở giáo dục

Number of Publications: 20+, trong đó 07 bài quốc tế được chỉ mục

 

TS. Đỗ Ngọc Kiên

Hồ sơ Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1486-12

Level: TS. Đỗ Ngọc Kiên hoàn thành chương trình ThS Chính sách công tại ĐH Hitotsaubashi, Nhật Bản, sau đó lấy bằng Tiến sĩ Quản lý toàn cầu tại Đại học Meiji, Nhật Bản. TS. Kiên hiện là Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Ngoại thương. TS. Kiên đồng thời cũng là thành viên ban cố vấn của AcLab+ – một nhóm nghiên cứu khoa học xã hội nhỏ xoay quanh các topic về Kinh tế – Kinh doanh – Chính sách và Quản lý công.

Research Topic:Kinh tế, Quản lý & Chính sách công

Number of Publications: 60+ bài báo và các chương sách được lập chỉ mục ISI/Scopus

 

TS. Phan Thị Thanh Thảo

Hồ sơ Google Scholar

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2574-0166

Level: PGS. TS. Phan Thị Thanh Thảo hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô, đồng trưởng nhóm Nghiên cứu Reduvation Research Group và là Chủ tịch hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển – Trường Đại học Thành Đô.TS. Thảo lấy bằng ThS chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hà nội và hoàn thành chương trình Tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Queensland – Australia.

Research Topic: Giáo dục học, Khoa học Giáo dục; Dạy và học tiếng Anh trong giáo dục đại học; Quản trị cơ sở giáo dục

Number of Publications: 20+, trong đó 07 bài quốc tế được chỉ mục