HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TỚI 20% 

Sử dụng phương pháp bibliometrics để làm tổng quan tài liệu và phát hiện vấn đề nghiên cứu trong khoa học xã hội

 • Đối tượng chính của khóa học
 • học viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có nhu cầu tìm hiểu một lĩnh vực nghiên cứu

Ngoài ra, các đối tượng sau đây cũng có thể phù hợp một phần với khóa học

 • cán bộ quản lý có nhu cầu định vị các cơ sở giáo dục trong lĩnh vực nghiên cứu
 • cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tìm kiếm công cụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch nghiên cứu
 • Mục tiêu:
 • Nắm bắt được các tài liệu quan trọng và cần thiết để phục vụ cho mục tiêu làm Tổng quan tài liệu đối với một chủ đề nghiên cứu nhất định
 • Phát hiện các vấn đề nghiên cứu tiềm năng
 • Viết được bài báo về chủ đề nghiên cứu sử dụng phương pháp bibliometrics
 • Thời lượng:

03 buổi học online (3h/buổi) + 4h coaching 1-1 (online hoặc offline)

(Học viên có thể ghép nhóm 2 người trở lên để học coaching theo nhóm để làm chung 01 chủ đề; nếu theo nhóm thì số giờ tăng lên gấp 2)

 • Nội dung khóa học:

 Buổi 1: Các thông tin cơ bản về bibliometrics

  • Bibliometrics và một số thuật ngữ liên quan
  • Các ứng dụng của phương pháp
  • Các hạn chế của phương pháp
 • Buổi 2: Đọc 2-3 bài báo sử dụng phương pháp bibliometrics (tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
 • Buổi 3: Quan sát thực hành chạy bibliometrics trên phần mềm VOSViewer
 • Coaching 1-1 hoặc theo nhóm: Thống nhất với học viên sau buổi 3; chọn chủ đề cụ thể để thực hành ở nhà và sau đó trao đổi trực tiếp với giảng viên cho đến khi hoàn thành dự án nghiên cứu (chạy, xuất xong dữ liệu, hoàn thành bản thảo) hoặc hết giờ coaching.
[ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid=”8″ grid_height=”300px” depth=”1″ depth_hover=”4″ number=”7″ text_pos=”middle” text_size=”large”]

Latest news

Sử dụng phần mềm Conquest trong phân tích đề thi Trắc nghiệm khách quan

RCISS xin gửi lời mời tham dự seminar “Sử dụng phần mềm Conquest trong phân [...]

SÁCH TỪ RCISS

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈNH SỬA Trong lần hiệu chỉnh này, chúng tôi chỉnh sửa [...]

Expert seminar 01-2020: Nghiên cứu định tính: Như tôi hiểu và như nó tự biểu hiện

Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 vừa qua, Research Coach [...]

2019 – Một năm nhìn lại

Một năm đi qua. Mùa xuân thứ hai đã đến. Màu xanh của hy vọng [...]