SỬ DỤNG PP BIBLIOMETRICS ĐỂ LÀM TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG KHXH 

HÌNH THỨC HỌC

Online qua Zoom

THỜI GIAN HỌC

3 Tuần học + 4h coaching 1-1

ĐĂNG KÝ HỌC

.

 

MỤC TIÊU

  1. Nắm bắt được các tài liệu quan trọng và cần thiết để phục vụ cho mục tiêu làm Tổng quan tài liệu đối với một chủ đề nghiên cứu nhất định
  2. Phát hiện các vấn đề nghiên cứu tiềm năng
  3. Viết được bài báo về chủ đề nghiên cứu sử dụng phương pháp bibliometrics

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Mỗi lớp có một giảng viên chủ nhiệm là người theo dõi, phản hồi cho hoạt động học tập, áp dụng của mỗi học viên từ khâu lập kế hoạch cho tới thực thi và tổng kết. Các giảng viên còn lại là giảng viên doanh nhân, người chia sẻ kinh nghiệm của mình ở mỗi chủ đề phù hợp với diễn biến của lớp.

TS. PHẠM HÙNG HIỆP
FOUNDER RCISS

ThS. LƯƠNG ĐÌNH HẢI
Associate Coach

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

01

Học viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có nhu cầu tìm hiểu một lĩnh vực nghiên cứu.

02

Cán bộ quản lý có nhu cầu định vị các cơ sở giáo dục trong lĩnh vực nghiên cứu.

03

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tìm kiếm công cụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch nghiên cứu.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chọn chủ đề cụ thể để thực hành ở nhà và sau đó trao đổi trực tiếp với giảng viên cho đến khi hoàn thành dự án nghiên cứu (chạy, xuất xong dữ liệu, hoàn thành bản thảo) hoặc hết giờ coaching..

Latest news

Dịch vụ

các dịch vụ tăng thêm [...]

Nhóm nghiên cứu về Giáo dục quốc tế (Research Cluster on International Education – RCIE)

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Phạm [...]

Nhóm nghiên cứu về Giáo dục và Công nghệ (Research Cluster on Education and Technology – RCET)

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Phạm [...]

Nhóm nghiên cứu về Chính sách học thuật (Research Cluster on Academic Policy – RCAP) 

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Nguyễn [...]

Nhóm nghiên cứu về Giáo dục đại học (Research Cluster on  Higher Education – RCHE)

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Phạm [...]