TS. Phạm Hùng Hiệp

Hồ sơ Google Scholar

TS. Phạm Hiệp nhận bằng tiến sĩ tại ĐH Văn hóa Trung Hoa, Đài Loan, Trung Quốc. Ông Hiệp cũng có thời gian làm nghiên cứu viên mời tại ĐH Melbourne, Australia theo chương trình Endeavour Fellow.

Hướng nghiên cứu chính:

* Quản lý giáo dục

* Chính sách khoa học và hành vi người tiêu dùng.

TS. Hiệp đã công bố trên 60 bài báo/chương sách trên các tạp chí/sách thuộc danh mục ISI/Scopus.

TS. Hiệp là người sáng lập và đồng thời cũng là Head Coach tại Research Coach in Social Sciences. 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

Hồ sơ Google Scholar

 

PGS. TS Nguyễn Tiến Trung nhận bằng Tiến sĩ Toán Giáo dục (Mathematics Education) tại Đại học Sư phạm Hà Nội đồng thời đây cũng là nơi TS. Tiến Trung được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư. TS. Tiến Trung hiện đảm nhận vị trí Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông là đồng trưởng Nhóm nghiên cứu Khoa học và Chính sách Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; thành viên Hội đồng Biên tập Khoa học Châu Á và Hội đồng Khoa học liên ngành về Tâm lý học và Giáo dục, 2022-2024 (Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia – NAFOSTED, Việt Nam).

Hướng nghiên cứu chính:

Mathematics education (Realistic Mathematics Education, and constructivism in Mathematics Education). STEM education, teacher training, higher education, educational management, educational policy, and scientific policy

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung đã công bố trên 40 bài báo/chương sách trên các tạp chí/sách thuộc danh mục ISI/Scopus.

PGS Trung hiện đang là Associate Coach tại Research Coach in Social Sciences. 

TS. Phan Quang Anh

Hồ sơ Google Scholar

 
TS. Phan Quang Anh nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông và Phương tiện truyền thông tại Đại học Quốc gia Singapore, và là Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ).

Hướng nghiên cứu chính:

 • * Trò chơi điện tử và các hoạt động giải trí số tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhất là thị trường Đông Nam Á và Việt Nam.
  * Giáo dục Đại học và Sau đại học.
  * Biến đổi xã hội ở Việt Nam.

TS. Quang Anh đã có 20+ bài đăng tải trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.

TS. Quang Anh hiện là Associate Coach Tại Research Coach. Anh tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. Trần Thiện Vũ

Hồ sơ Google Scholar

 

TS. Trần Thiện Vũ nhận bằng tiến sỹ tại Đại học Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý công nghiệp tại Đại học Minh Trí, Hàn Quốc. Anh Vũ có thời gian đi thực tập tại Công ty Samsung Network thuộc tập đoàn Samsung Hàn Quốc, và Công ty Văn phòng Tín dụng Hàn Quốc (Korea Credit Bureau).

Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Nhật, TS. Vũ từng theo học về phương pháp nghiên cứu tại Hamburg, Đức và Queensland, Úc.

Hướng nghiên cứu chính:

* Quản trị vận hành; Chính sách công, quản lý công

* Đo lường hiệu quả và đánh giá thành tích

* Nghiên cứu chính quyền địa phương.

TS. Vũ có nhiều công bố khoa học, trong đó có bài báo tiêu biểu thuộc nhóm Q1.

TS. Trần Thiện Vũ là Associate Coach Tại Research Coach. Anh tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. Trần Thiện Vũ

Hồ sơ Google Scholar

TS. Trần Thiện Vũ nhận bằng tiến sỹ tại Đại học Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý công nghiệp tại Đại học Minh Trí, Hàn Quốc. Anh Vũ có thời gian đi thực tập tại Công ty Samsung Network thuộc tập đoàn Samsung Hàn Quốc, và Công ty Văn phòng Tín dụng Hàn Quốc (Korea Credit Bureau).

Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Nhật, TS. Vũ từng theo học về phương pháp nghiên cứu tại Hamburg, Đức và Queensland, Úc.

Hướng nghiên cứu chính:

* Quản trị vận hành

* Đo lường hiệu quả và đánh giá thành tích

* Chính sách công, quản lý công

* Nghiên cứu chính quyền địa phương.

TS. Vũ có nhiều công bố khoa học, trong đó có bài báo tiêu biểu thuộc nhóm Q1.

TS. Trần Thiện Vũ là Associate Coach Tại Research Coach. Anh tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

ThS. Đinh Việt Hùng

Hồ sơ Google Scholar

ThS. Đinh Việt Hùng tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục tại Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hiện nay anh Hùng đang công tác tại phòng Quản lý đào tạo – trường đại học Lao động – Xã hội.

Hướng nghiên cứu chính:

 • * Giáo dục đại học
 • * Đánh giá trong giáo dục

Anh Hùng là tác giả/đồng tác giả của 12 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.

Anh Hùng là Associate Coach Tại Research Coach. Anh Hùng tham gia giảng các môn liên quan đến việc sử dụng phần mềm phân tích thống kê như SPSS, AMOS. Anh Hùng cũng đảm nhiệm nhiệm vụ tuyển sinh và nhập học cho các học viên.

TS. Đường Hải Long

Hồ sơ Orcid

TS. Đường Hải Long nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế (Economics) tại Đại học Quốc gia Singapore và hiện cũng đang là NCS Sau tiến sĩ (Postdoctoral) tại đây

Hướng nghiên cứu chính:

 • Thống kê (Analysis)
 • Data
 • Kinh tế học ứng dụng

TS. Long đã công bố 1 bài báo trên các tạp chí được chỉ mục trong ISI/Scopus

TS. Đường Hải Long hiện đang là Associate Coach Tại Research Coach. Anh tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. Nguyễn Bích Ngọc

Hồ sơ Google Scholar

TS. Nguyễn Bích Ngọc nhận bằng Ph.D. Architecture and Urban Planning tại Đại học Liège, Bỉ (University of Liège, Belgium) và hiện cô cũng đang công tác ở Bộ môn Kỹ thuật Môi trường và Đô thị tại đây. Trước đó TS. Bích Ngọc đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thống kê Xã hội – Hành vi và Giáo dục (Social, Behavioral and Educational Statistics) tại Đại học KU Leuven (KU Leuven University), Bỉ

Hướng nghiên cứu chính:

 • Môi trường
 • Phát triển bền vững

Chị Ngọc hiện là tác giả, đồng tác giả của gần 20 bài báo khoa học quốc tế được xuất bản trên những tạp chí uy tín nằm trong danh mục Scopus/ISI.

TS. Nguyễn Bích Ngọc hiện đang là Associate Coach Tại Research Coach. Chị tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. Hồ Mạnh Tùng

Hồ sơ Orcid

Hồ sơ Google Scholar

TS. Hồ Mạnh Tùng hiện và nghiên cứu viên tại Viện triết học, Viện HLKHXH Việt Nam, đồng thời là cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Đại học Phenikaa. Anh Tùng nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khu vực học (Area Studies)  tại Ritsumeikan Asia Pacific University năm 2023

Hướng nghiên cứu chính:

 • Khoa học Xã hội
 • Khoa học Giáo dục,
 • Khu vực học, Khoa học liên ngành

TS. Tùng đã công bố trên 50 bài báo trên các tạp chí được chỉ mục trong ISI/Scopus

TS. Hồ Mạnh Tùng hiện đang là Assistant Coach Tại Research Coach. Anh tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. Khưu Thuỳ Dương

Hồ sơ Google Scholar

TS. Khưu Thùy Dương – hiện là Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ (Postdoctoral Fellow) tại Global Development Institute – The University of Manchester, Vương quốc Anh. Chị Dương nhận bằng TS tại Đại học University College London về Phát triển bền vững năm 2020 và đã từng công tác tại Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới WWF (2020-2023).

Hướng nghiên cứu chính:

 • Bảo tồn Thiên nhiên
 • Quản trị Môi trường
 • Các vấn đề về Phát triển Bền vững và Biến đổi Khí hậu

TS. Dương hiện là tác giả, đồng tác giả của gần 10 bài báo khoa học quốc tế được xuất bản trên những tạp chí uy tín nằm trong danh mục Scopus/ISI.

TS. Dương hiện đang là Associate Coach Tại Research Coach. Chị tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

ThS. Lương Đình Hải

Hồ sơ Google Scholar

ThS Lương Đình Hải tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện Anh đang công tác tại Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Hướng nghiên cứu chính:

– ICT trong giáo dục

– Thông tin khoa học giáo dục

Tại Research Coach, Anh Hải là Associate Coach đồng thời tham gia các dự án nghiên cứu tại Reseach Coach in Social Sciences.

Đoàn Thị Phương Thục

Hồ sơ Google Scholar

Đoàn Thị Phương Thục là cử nhân chuyên ngành tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hướng nghiên cứu chính:

* Tâm lý học

* Tâm lý giáo dục

Tại Research Coach chị Thục là Associate Coach, đồng thời tham gia các dự án nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tâm lý học tại Research Coach in Social Sciences

ThS. Nguyễn Linh Chi

Hồ sơ Google Scholar

 

ThS Nguyễn Linh Chi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tâm lý học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hiện Chị đang công tác tại Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức, Trường Đại học Thành Đô.

Hướng nghiên cứu chính:

– Xuất bản học thuật

ThS. Nguyễn Linh Chi đã công bố 5 bài báo trên các tạp chí được chỉ mục trong ISI/Scopus

Tại Research Coach, Chị Chi là Assistant Coach đồng thời tham gia các dự án nghiên cứu tại Reseach Coach in Social Sciences.

ThS. Phạm Thi Oanh

Hồ sơ Google Scholar

 

ThS. Phạm Thị Oanh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành … tại trường Đại học Việt Nhật. Hiện chị đang học PhD tại Nhật Bản.

Hướng nghiên cứu chính:

* Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, 

* Trắc lượng khoa học

Tại Research Coach chị Oanh là Assistant Coach, đồng thời tham gia các dự án nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực phát triển bền vững, trắc lượng khoa học tại Research Coach in Social Sciences

Th.S Tạ Ngọc Thuý

Hồ sơ Google Scholar

ThS. Tạ Ngọc Thuý lấy bằng Thạc sĩ Chính sách công tại trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Hướng nghiên cứu chính:

 • University Policy and Strategy
 • Higher Education Internationalization
 • Teaching and Learning in Higher Education

ThS. Tạ Ngọc Thuý hiện là tác giả/đồng tác giả của 5 bài báo được xuất bản trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus/ISI.

Chị Thuý là Associate Coach tại Research Coach.

TS. Vũ Cẩm Tú

Hồ sơ Google Scholar

Hồ sơ ORCID

TS. Vũ Cẩm Tú lấy bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, hiện là biên tập viên Tạp chí Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. đồng thời là Giảng viên Khoa Công nghệ giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Cẩm Tú cũng tham gia giảng dạy môn Công nghệ ở bậc trung học và nghiên cứu một số dự án về Cải cách giáo dục ở Việt Nam.

Hướng nghiên cứu chính:

 • Công nghệ giáo dục, giáo dục STEM,
 • Đổi mới giáo dục phổ thông, đào tạo giáo viên, giáo dục đại học
 • Quản lý giáo dục và giáo dục hướng nghiệp

TS. Vũ Cẩm Tú đã công bố 4 bài báo trên các tạp chí được chỉ mục trong ISI/Scopus

Tại Research Coach, Chị Tú là Associate Coach, đồng thời tham gia các dự án nghiên cứu tại Reseach Coach in Social Sciences.

Nguyễn Thái Bình An

Hồ sơ Google Scholar

Nguyễn Thái Bình An hiện đang là sinh viên ngành Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hướng nghiên cứu chính:

 • Sexual Psychology
 • Personality Psychology
 • Advanced Methods in Psychological Science, Meme, Education, and Technology

Anh An hiện là Assistant Coach tại Research Coach.

Đỗ Minh Trang

Hồ sơ Google Scholar

Đỗ Minh Trang là cử nhân Chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật Hoá học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Research Coach, Công việc của Minh Trang là chăm sóc học viên, phụ trách các công việc về lịch học, lịch seminars, tài liệu, cung cấp các thông tin cần thiết,… cho học viên.

Minh Trang hiện là trợ lý nghiên cứu và quản lý các dự án tại Research Coach in Social Sciences

ThS. Vũ Đức Minh

Hồ sơ Google Scholar

NCS. Vũ Đức Minh – NCS tại Học viện Đổi mới Sáng tạo (Innovation Academy) – University College Dublin, Cộng hòa Ireland.

Hướng nghiên cứu chính:

 • Sự sáng tạo trong môi trường Giáo dục Đại học

Anh Minh hiện là Assistant Coach tại Research Coach.

 

Đỗ Minh Trang

Hồ sơ Google Scholar

Đỗ Minh Trang là cử nhân Chuyên ngành Công nghệ kĩ thuật Hoá học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Research Coach, Công việc của Minh Trang là chăm sóc học viên, phụ trách các công việc về lịch học, lịch seminars, tài liệu, cung cấp các thông tin cần thiết,… cho học viên.

Minh Trang hiện là trợ lý nghiên cứu và quản lý các dự án tại Research Coach in Social Sciences