RESEARCH COACH IN SOCIAL SCIENCES

 Giới thiệu chung

Research Coach in Social Sciences (Chương trình Huấn luyện nghiên cứu trong khoa học xã hội RCISS) là một chương trình đào tạo, huấn luyện, tư vấn về khoa học xã hội do TS. Phạm Hiệp khởi xướng và là một phần thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia Các mốc phát triển chính của Chương trình:

* Tháng 2 năm 2017: tổ chức khóa đào tạo đầu tiên (khóa  Research Methods in Social Sciences) tại Hà Nội

* Tháng 5 năm 2017: tổ chức khóa đào tạo đầu tiên ngoài Hà Nội

* Tháng 4 năm 2018: học viên thứ 50 nhập học

* Tháng 10 năm 2018: chính thức ra mắt thương hiệu Research Coach in Social Sciences với biểu tượng con cú hai màu mắt; khóa học Research Methods in Social Sciences được phát triển thành 2 khóa học với tên mới (Nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội – Introduction to Research Methods in Social SciencesĐọc và viết trong nghiên cứu khoa học xã hội – Academic Reading and Writing in Social Sciences)

* Tháng 1 năm 2019: Học viên đầu tiên của RCISS có bài công bố quốc tế

* Tháng 3 năm 2019: Hợp đồng tư vấn đầu tiên cho một trường đại học tại Hà Nội về chiến lược nghiên cứu và đào tạo/huấn luyện cho giảng viên của trường

* Tháng 3 năm 2019: Khóa học thứ 3 ra đời

* Tháng 4 năm 2019: Học viên thứ 100 nhập học

* Tháng 11 năm 2019: Nhóm nghiên cứu đầu tiên do 2 học viên thành lập và có bài công bố quốc tế đầu tiên

* Tháng 8 năm 2020: Bài báo giới thiệu về model của RCISS được tạp chí Science Editing (Q2 Scopus) chấp nhận đăng

 Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị đào tạo, huấn luyện, tư vấn và nghiên cứu uy tín trong cả nước về khoa học xã hội.

 Sứ mệnh

 Hỗ trợ cho các bạn trẻ yêu khoa học và các chương trình đào tạo từ bậc phổng thông trung học đến sau đại học trong việc tiếp cận trình độ quốc tế trong khoa học xã hội.

 Hoạt động

Đào tạo, huấn luyện về khoa học xã hội
Coaching 1-1 hoặc theo nhóm về khoa học xã hội
Tư vấn chiến lược phát trường đại học, tổ chức nghiên cứu về khoa học công nghệ, xây dựng nhóm nghiên cứu
* Nghiên cứu, công bố về các chủ đề liên quan đến khoa học xã hội

 Phương pháp

Đào tạo kết hợp huấn luyện:
* Học viên tham gia các giờ đào tạo trên lớp, kết hợp huấn luyện 1-1 với giảng viên
Các học viên huấn luyện lẫn nhau thông qua các nhóm nghiên cứu, seminar do chương trình tổ chức
Cá nhân hóa:
Học viên thực hành, tự nghiên cứu trên vấn đề của mình, chủ đề của mình Linh hoạt: nhập học, tham gia chương trình bất cứ lúc nào
Sử dụng công nghệ giáo dục (edtech) để hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu