+ Proofread người Việt: góp ý về cấu trúc bài, sửa những lỗi cơ bản

+ Proofread người bản ngữ tiếng Anh (đang làm editor hoặc academic librarian tại các báo)

+ Kết hợp giữa Proofread người Việt và người bản ngữ