Nhóm nghiên cứu về Giáo dục và Công nghệ (Research Cluster on Education and Technology – RCET)

Thành viên chínhCác hướng nghiên cứu chínhMột số công bố tiêu biểu
Phạm Hùng Hiệp, Nguyễn Tiến Trung, Vũ Cẩm Tú, Vũ Nguyễn Quang Duy, Lương Đình Hải, Phan Thị Thanh Thảo, Hồ Thị Thảo Nguyên, Vũ Minh Huyền   – Micro learning 
– MOOCs-based learning 
– Education Digitalization
– Ho, N. T. T., Pham, H. H., Sivapalan, S., & Dinh, V. H. (2022). The adoption of blended learning using Coursera MOOCs: A case study in a Vietnamese higher education institution. Australasian Journal of Educational Technology, 121-138. (SSCI)

Ho, N.T.T., Sivapalan, S., Pham, H.H., Nguyen, L.T.M., Pham, A.T.V. and Dinh, H.V. (2020). Students’ adoption of e-learning in emergency situation: the case of a Vietnamese university during COVID-19. Interactive Technology and Smart Education. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ITSE-08-2020-0164 (Scopus)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *