Nhóm nghiên cứu về Giáo dục quốc tế (Research Cluster on International Education – RCIE)

Thành viên chínhCác hướng nghiên cứu chínhMột số công bố tiêu biểu
Phạm Hùng Hiệp, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Lý, Tạ Ngọc Thúy, Vũ Minh Huyền, Nguyễn Tiến Trung, Trần Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Diệu Linh– International Student Mobility 
– Transnational Education 
– Policy on Education Internationalization 
Hiep-Hung Pham, Anh-Duc Hoang, Sue-Ling Lai, Thi-Kieu-Trang Dong, Tran Le Huu Nghia, Manh-Toan Ho & Quan-Hoang Vuong (2022): International education as an export sector: an investigation of 49 Vietnamese universities and colleges using Bayesian analysis, Globalisation, Societies and Education. (Scopus).

Pham, HH., Dong, TKT., Vuong, QH. et al. A bibliometric review of research on international student mobilities in Asia with Scopus dataset between 1984 and 2019. Scientometrics (2021). https://doi.org/10.1007/s11192-021-03965-4. (SSCI)

Pham, H. H. (2022). Further Understanding on International Student Mobilities in Asia is Needed. Journal of International Students, 12(2). (Scopus)

Hoang, L., Tran, L. T., & Pham, H. H. (2018). Vietnamese Government Policies and Practices in Internationalisation of Higher Education. In Internationalisation in Vietnamese higher education (pp. 19-42). Springer, Cham.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *