Nhóm nghiên cứu về Giáo dục đại học (Research Cluster on  Higher Education – RCHE)

Thành viên chínhCác hướng nghiên cứu chínhMột số công bố tiêu biểu
Phạm Hùng Hiệp, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Linh Chi, Vũ Đức Minh, Trần Thiện Vũ, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thị Oanh, Đinh Việt Hùng, Phan Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thái Bình An, Trần Quang Tuyến, Trần Thiên Vũ, Trịnh Minh Thông   – Higher education as a service, 
– Higher education Development 
– Privatization and Commercialization of higher education 
Pham, H. H., Nguyen, T. T. H., Nguyen, V. T., Nguyen, V. M., The Cong, P., Vu, M. C., … & Tran, N. M. (2022). The impacts of knowledge management enablers and knowledge management processes on university performance in Vietnam. Knowledge Management Research & Practice, 1-13. (SSCI)

Tran, T.-V., Pham, T.P., Nguyen, M.-H., Do, L.-T. and Pham, H.-H. (2022), “Economic efficiency of higher education institutions in Vietnam between 2012 and 2016: a DEA analysis”, Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JARHE-06-2021-0238 (Scopus)

Le, T. T., Nguyen, T. L., Trinh, M. T., Le, V. T., & Pham, H. H. (2021). Investigating Vietnamese undergraduate students’ willingness to pay for higher education under the cost-sharing context. Policy Futures in Education, 14782103211011898. (Scopus)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *