Category Archives: Giới thiệu

Các Khóa Học

Với mục tiêu của chương trình là giúp người học từng bước tiếp cận đến các chuẩn mực quốc tế trong các ngành khoa học xã hội (giáo dục, ngôn ngữ, chính sách, quản lý, tài chính, kế toán, kinh tế, tâm lý …), được thể hiện qua đề cương nghiên cứu (research proposal) để […]

Giới Thiệu

Research Coach in Social Sciences Đơn vị thực hiện: Chương trình Huấn luyện nghiên cứu trong Khoa học xã hội (ResearchCoach in Social Sciences) là một sáng kiến do Văn phòng Nghiên cứu Vương và Cộng sự (http://vuongassociates.com/) và Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục – Đại học Phú Xuân – Tổ chức […]