Author Archives: quantri

Nhóm nghiên cứu về Giáo dục quốc tế (Research Cluster on International Education – RCIE)

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Phạm Hùng Hiệp, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Lý, Tạ Ngọc Thúy, Vũ Minh Huyền, Nguyễn Tiến Trung, Trần Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Diệu Linh – International Student Mobility – Transnational Education – Policy on Education Internationalization  Hiep-Hung Pham, Anh-Duc Hoang, Sue-Ling Lai, […]

Nhóm nghiên cứu về Giáo dục và Công nghệ (Research Cluster on Education and Technology – RCET)

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Phạm Hùng Hiệp, Nguyễn Tiến Trung, Vũ Cẩm Tú, Vũ Nguyễn Quang Duy, Lương Đình Hải, Phan Thị Thanh Thảo, Hồ Thị Thảo Nguyên, Vũ Minh Huyền    – Micro learning – MOOCs-based learning – Education Digitalization – Ho, N. T. T., Pham, […]

Nhóm nghiên cứu về Chính sách học thuật (Research Cluster on Academic Policy – RCAP) 

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Nguyễn Tiến Trung, Phạm Hùng Hiệp, Trần Trung, Trịnh Thị Phương Thảo, Lương Đình Hải, Phan Quang Anh, Nguyễn Linh Chi, Đoàn Thị Phương Thục, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Thành Trung, Vũ Thị Thưa, Đỗ Minh Trang, Cao Quốc Thái, Lê […]

Nhóm nghiên cứu về Giáo dục đại học (Research Cluster on  Higher Education – RCHE)

Thành viên chính Các hướng nghiên cứu chính Một số công bố tiêu biểu Phạm Hùng Hiệp, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Linh Chi, Vũ Đức Minh, Trần Thiện Vũ, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thị Oanh, Đinh Việt Hùng, Phan Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thái Bình An, Trần Quang Tuyến, […]

Sử dụng phần mềm Conquest trong phân tích đề thi Trắc nghiệm khách quan

RCISS xin gửi lời mời tham dự seminar “Sử dụng phần mềm Conquest trong phân tích đề thi Trắc nghiệm khách quan“ Điều phối: TS. Phạm Hùng Hiệp Speaker: ThS. Đinh Việt Hùng – công tác tại Trường Đại học Lao động – Xã hội. Hướng nghiên cứu của anh Hùng bao gồm các vấn […]

SÁCH TỪ RCISS

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈNH SỬA Trong lần hiệu chỉnh này, chúng tôi chỉnh sửa lại một số nội dung sát với thực tiễn, viết lại rõ ràng hơn để sách dễ tiếp cận hơn với người đọc GIỚI THIỆU TÁC GIẢ