Giới thiệu

Research Coach in Social Sciences (Chương trình Huấn luyện nghiên cứu trong khoa học xã hội RCISS) là một chương trình đào tạo, huấn luyện, tư vấn về khoa học xã hội do TS. Phạm Hiệp khởi xướng và là một phần thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia

 Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị đào tạo, huấn luyện, tư vấn và nghiên cứu uy tín trong cả nước về khoa học xã hội.

 Sứ mệnh

 Hỗ trợ cho các bạn trẻ yêu khoa học và các chương trình đào tạo từ bậc phổng thông trung học đến sau đại học trong việc tiếp cận trình độ quốc tế trong khoa học xã hội.

 Hoạt động

Đào tạo, huấn luyện về khoa học xã hội
Coaching 1-1 hoặc theo nhóm về khoa học xã hội……

Các thông tin khóa học

PPNC trong KHXH

Đọc và viết trong KHXH

Sử dụng SPSS, AMOS

PPNC ĐỊNH TÍNH TRONG KHXH

PP Delphi – AHP

Bibliometric analysis

Kinh tế lượng – SPSS

Đội ngũ nhân sự

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI – LUÔN LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN !

Research Coach in Social Sciences được thành lập bởi những con người giàu đam mê, khao khát đưa nguồn nhân lực Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Nhờ đó, bộ máy hoạt động đã được xây dựng và vận hành một cách chặt chẽ, hệ thống, đảm bảo giữ vững mục tiêu đưa đem lại lợi ích tốt nhất cho học viên

0353 054 069

Các phương pháp đào tạo

Đào tạo kết hợp huấn luyện:
  1. Học viên tham gia các giờ đào tạo trên lớp, kết hợp huấn luyện 1-1 với giảng viên
  2. Các học viên huấn luyện lẫn nhau thông qua các nhóm nghiên cứu, seminar do chương trình tổ chức
Cá nhân hóa:
  1. Học viên thực hành, tự nghiên cứu trên vấn đề của mình, chủ đề của mình Linh hoạt: nhập học, tham gia chương trình bất cứ lúc nào
  2. Sử dụng công nghệ giáo dục (edtech) để hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu

Các hoạt động của trung tâm