SỬ DỤNG BẢNG HỎI VÀ PHƯƠNG PHÁP STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM) TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI

SỬ DỤNG BẢNG HỎI VÀ PHƯƠNG PHÁP STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM) TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI

Get started Learn more

8h30 – 11h30

GIỜ HỌC HÀNG TUẦN

3 – 5h

BUỔI HỌC – GIỜ COACHING

23/06/2024

NGÀY KHAI GIẢNG

950

Unique Units

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *