KHAI GIẢNG KHÓA HỌC RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES (RMISS) và khóa học ACADEMIC READING IN WRITING IN SOCIAL SCIENCES (ARWISS) – KHÓA HỌC OFFLINE/OFFLINE

(Đây là 2 khóa luôn đi kèm cùng nhau nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất trong KHXH; tuy vậy, học viên có thể chọn học 1 trong 2 tùy theo nhu cầu cá nhân)

🔰ĐỐI TƯỢNG HỌC:
• Giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội bao gồm: quản trị, kinh tế, tài chính, giáo dục, xã hội học, tâm lý, chính sách công, khoa học chính trị, truyền thông, công tác xã hội, khu vực học ….
• Các bạn muốn apply xin học bổng du học ThS, TS, postdoc ở nước ngoài thuộc lĩnh vực KHXH
🔰THỜI GIAN DỰ KIẾN KHAI GIẢNG:
Khóa RMISS:

Lớp offline tại Hà Nội: 14/3/2020
Lớp online qua Zoom: 24/2/2020
Khóa ARWISS:
Lớp offline tại Hà Nội: 18/4/2020
Lớp online qua Zoom: 6/4/2020

🔰THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC:
Khóa RMISS:
15h chia thành 5 buổi học
2h huấn luyện 1-1 giữa giảng viên và học viên
Khóa ARWISS:
15h chia thành 5 buổi học
2h huấn luyện 1-1 giữa giảng viên và học viên
Học vào thứ 7 hàng tuần (14h00 – 17h00) tại: Tầng 3 – 40BT1 – Mễ Trì hạ với lớp Offline

Học vào thứ 2 hàng tuần (21h00 – 23h00) qua ZOOM với lớp online


Khóa học ARWISS sẽ bắt đầu sau khi khóa học RMISS kết thúc
Số lượng học viên: khoảng 10 học viên/khóa
🔰ĐĂNG KÝ HỌC – HỌC PHÍ
Đăng ký học trực tuyến tại:
https://forms.gle/7ns1ViLo1d9rtMQQ6
HỌC PHÍ:
Học viên có thể nộp học phí qua tài khoản: 028704060129255, ngân hàng VIB, chi nhánh Ba Đình, chủ tài khoản Đinh Việt Hùng

Giảm 10% học phí cho học viên nộp qua tài khoản ngân hàng trước khi khóa học khai giảng 01 tuần.

Giảm 5% học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 2 người trở lên.

Giảm 10% học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

(Giảm tối đa không quá 20% học phí)


🔰 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội (Research methods in social sciences)
Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất của KHXH
(To provide basic knowledge and skills in social sciences for learners)
Nội dung
Buổi 1: Nguồn tài liệu khoa học và cách chỉ số đánh giá chất lượng khoa học (Session 1: Academic sources and academic quality evaluation)
Buổi 2,3: Các từ và thuật ngữ cơ bản trong KHXH (Basic terms and vocabulary in social sciences)
Buổi 4: Đạo đức khoa học và phần mềm trích dẫn (Ethics in science and referencing software)
Buổi 5: Mẫu, quần thể, phép đo và quá trình lấy dữ liệu (Sample, Population, measurement and data collection)
Đọc và viết trong KHXH (Academic Reading and Writing in Social Sciences)
Mục tiêu: Giúp người học có kỹ năng đọc bài bài báo khoa học hiệu quả (to provide learners skills in effective reading of academic paper)
Giúp người học có được các kỹ năng viết hiệu quả (to provide learners skills in effective writing of academic document)
Nội dung
Buổi 1: cấu trúc tài liệu khoa học và bài báo khoa học (Session 1: structure of academic document and academic paper)
Buổi 2: Đọc phần Mở đầu và Tổng quan lý thuyết (Session 2: Reading of Introduction and Literature Sessions)
Buổi 3: Đọc phần Phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận và kết luận (Reading of Research Methods, findings, discussion and conclusion)
Buổi 4: Kỹ năng viết: viết lại câu (Session 4: Writing skills: paraphrasing)
Buổi 5: Kỹ năng viết: phát triển một khổ văn (Session 5: Writing skills: paragraph development)
☑ Ngôn ngữ sử dụng: Tài liệu bằng tiếng Anh, trao đổi bằng tiếng Việt
Giảng viên: TS. Phạm Hiệp (profile trên Google Scholar:)
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo hotline: 0353054069 hoặc 0975710565
Hoặc inbox cho admin fanpage:https://www.facebook.com/reseachcoachinSS
website: https://researchcoach.edu.vn/

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *