LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA NĂM 2020

Research Coach trân trọng thông báo kế hoạch dự kiến triển khai các khóa đào tạo trong năm 2020 cụ thể như sau:

  1. 1. Khóa Research methods in social sciences (RMISS) khai giảng 04 khóa học vào: 14/3; 06/6; 22/8; 14/11 
    1. (Thời gian học mỗi khóa kéo dài 30h đào tạo trên lớp và 2h coaching 1-1)
  2. 2. Khóa học Sử dụng phương pháp DELPHI và APH trong NCKHXH (AHP – DELPHI) khai giảng 04 khóa vào: 21/3; 30/5; 8/8; 17/10
    1. Thời gian học mỗi khóa kéo dài 9h đào tạo trên lớp và 1h coaching 1-1
  3. 3. Khóa học Sử dụng SPSS, AMOS để phân tích bảng hỏi bằng phương pháp SEM (SEM) khai giảng 04 khóa học vào: 18/4; 27/6; 5/9; 21/11
    1. Thời gian học mỗi khóa kéo dài 15h đào tạo trên lớp và 1h coaching 1-1

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ResearchCoach in Social Sciences

Qua địa chỉ:

40BT1 – Khu đô thị Mễ trì hạ
fanpage: https://www.facebook.com/reseachcoachinSS
Website: ResearchCoach in Social Sciences

Hotline: 0975710565 (Hiep Pham, PhD) – 0966715683/0353054069 (Hung Dinh, MEd)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *