ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU KHXH, SỬ DỤNG STATA

Kinh tế lượng thực chiến với STATA và bài toán đánh giá tác động chính sách công

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Hiểu bản chất của đánh giá tác động
  • Cách triển khai đánh giá tác động trong nghiên cứu khoa học xã hội
  • Ứng dụng phần mềm Stata trong triển khai đánh giá tác động trong NCKHXH
ĐĂNG KÝ NGAY
Join us now

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TS. ĐƯỜNG HẢI LONG
GIẢNG VIÊN CHÍNH

Đỗ thu trang
HỖ TRỢ NHẬP HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Kinh tế lượng thực chiến với STATA và bài toán đánh giá tác động chính sách công.
Ngôn ngữ sử dụng: Tài liệu bằng tiếng Anh, trao đổi bằng tiếng Việt.

ĐĂNG KÝ HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP

A Review of Recent Developments in IMPACT EVALUATION.

TẢI TÀI LIỆU

ĐẾM NGƯỢC NGÀY KHAI GIẢNG

 
 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Học viên có thể nộp học phí qua tài khoản: 028704060129255, ngân hàng VIB, chi nhánh Ba Đình, chủ tài khoản Đinh Việt Hùng
Giảm 10% học phí cho Cựu học viên tham gia 01 khóa đào tạo mới.
Giảm 10% học phí cho học viện nộp học phí sớm trước khai giảng 10 ngày.
Giảm 5% học phí Học viên mới do cựu học viên giới thiệu.
Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký học theo nhóm 2 người.
Giảm 15% học phí cho học viên đăng ký học theo nhóm từ 3 người trở lên.
(Giảm tối đa không quá 20% học phí).