Giới Thiệu

Research Coach in Social Sciences

  1. Đơn vị thực hiện: Chương trình Huấn luyện nghiên cứu trong Khoa học xã hội (ResearchCoach in Social Sciences) là một sáng kiến do Văn phòng Nghiên cứu Vương và Cộng sự (http://vuongassociates.com/) và Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục – Đại học Phú Xuân – Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (https://phuxuan.edu.vn/) phối hợp thực hiện từ tháng 10/2018.
  2. Lịch sử: Chương trình được xây dựng trên nền tảng Khóa đào tạo Research Proposal Writing in Social Sciences được triển khai từ tháng 3/2017, cho đến nay đã thu hút được học viên là các giảng viên/nghiên cứu viên/nghiên cứu sinh/học viên cao học đến từ hơn 40 trường đại học/đơn vị nghiên cứu trong cả nước.
  3. Mục tiêu: Mục tiêu của chương trình là giúp người học từng bước tiếp cận đến các chuẩn mực quốc tế trong các ngành khoa học xã hội (giáo dục, ngôn ngữ, chính sách, quản lý, tài chính, kế toán, kinh tế, tâm lý …), được thể hiện qua đề cương nghiên cứu (research proposal) để xin học bổng/tài trợ nghiên cứu, bài báo khoa học được gửi đăng tại các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.
  4. Phương pháp: Khác với Khóa đào tạo Research Proposal Writing in Social Sciences trước kia chỉ bao gồm 01 hợp phần đào tạo Fast Track kéo dài trong 30h; Chương trình ResearchCoach in Social Sciences hiện nay bổ sung thêm hợp phần Huấn luyện (Coaching), mà tại đó học viên sẽ được huấn luyện và thực hành thông qua các buổi seminar với các chuyên gia và các học viên khác trong vòng 6 hoặc 12 tháng (tùy lựa chọn của học viên).
  5. Nội dung: Nội dung đào tạo và huấn luyện của chương trình xoay quanh các chủ đề: (i) Thông tin và dữ liệu khoa học; (ii) Kiến thức căn bản của KHXH; (iii) Kỹ năng đọc; (iv) Kỹ năng viết ; (v) Đạo đức và thái độ trong nghiên cứu; (vi) Thực hiện nghiên cứu và (vii) Hoàn thiện và công bố công trình nghiên cứu
  6. Đội ngũ giảng viên và thiết kế chương trình: Chương trình đào tạo và huấn luyện được TS. Vương Quân Hoàng (https://scholar.google.com.vn/citations?user=JURGXJUAAAAJ&hl=en) và TS. Phạm Hiệp (https://scholar.google.com.vn/citations?user=142gXVgAAAAJ&hl=en) thiết kế. TS. Phạm Hiệp là người trực tiếp giảng dạy, cùng với sự tham gia của đội ngũ trợ giảng có trình độ cao tham gia hỗ trợ, hướng dẫn học viên. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ định kỳ mời các chuyên gia uy tín trong/ngoài nước đến giảng bài, làm seminar và huấn luyện cho học viên.

 

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *