Phân tích năng suất và hiệu quả:

Phương pháp tiếp cận Phân tích bao đóng dữ liệu

Back to home

Học online qua Zoom.

Contact us

4 tuần + coaching 1-1

Ask a question

Liên hệ để biết học phí chi tiết và các ưu đãi

Go to blog

MỤC TIÊU

  • Chương trình đào tạo ngắn hạn này giúp người học hiểu được các phương pháp phân tích và đo lường năng suất và hiệu quả, lựa chọn được phương pháp phân tích phù hợp với chủ đề nghiên cứu.
  • Người học có thể xây dựng được một framework nghiên cứu về phân tích hiệu quả cho một tổ chức.
  • Người học thành thạo xử lý dữ liệu và biên dịch dữ liệu để thực hành viết báo khoa học

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Mỗi lớp có một giảng viên chủ nhiệm là người theo dõi, phản hồi cho hoạt động học tập, áp dụng của mỗi học viên từ khâu lập kế hoạch cho tới thực thi và tổng kết. Các giảng viên còn lại là giảng viên doanh nhân, người chia sẻ kinh nghiệm của mình ở mỗi chủ đề phù hợp với diễn biến của lớp.

TS. Trần Thiện Vũ nhận bằng tiến sỹ tại Đại học Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý công nghiệp tại Đại học Minh Trí, Hàn Quốc. TS. Trần Thiện Vũ là Associate Coach Tại Research Coach. Anh tham gia giảng dạy, huấn luyện một số học phần tại chương trình Research Coach in Social Sciences.

TS. Trần Thiện Vũ – Associate Coach

Đại học Đà Nẵng

TS. Phạm Hiệp nhận bằng tiến sĩ tại ĐH Văn hóa Trung Hoa, Đài Loan, Trung Quốc. Ông Hiệp cũng có thời gian làm nghiên cứu viên mời tại ĐH Melbourne, Australia theo chương trình Endeavour Fellow. TS. Hiệp là người sáng lập và đồng thời cũng là Head Coach tại Research Coach in Social Sciences.

TS. Phạm Hùng Hiệp – Founder RCISS

Research Coach in Social Sciences

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

1

BUỔI 1

  1. Introduction to efficiency and productivity analysis.

2. Research methods on efficiency and productivity measurements

3. Data Envelopment Analysis

4. DEA Assignment

2

BUỔI 2

1. Learners present the topics, research fields, inputs-outputs and academic papers.
2. Advanced DEA
3. Hands-on DEA

3

BUỔI 3

Learners practices under the supervisor of the instructor.

4

BUỔI 4

Hands-on practice

ĐANG KÝ NGAY