Bảo mật thông tin

QUY ĐỊNH VÀ CAM KẾT CỦA HỌC VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH RESEARCH COACH IN SOCIAL SCIENCES

ĐIỀU 1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

1. Trình bày seminar là hoạt động mà tại đó một học viên trình bày: (i) một nội dung thuộc chủ đề/ phương pháp nghiên cứu hoặc (ii) nội dung khác (ví dụ: kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch xin học bổng …) của bản thân trước giảng viên, trợ giảng và (có thể) trước các học viên khác.
Buổi seminar có thể được thực hiện theo hình thức mở (có các học viên khác đến nghe) hay đóng (chỉ trao đổi riêng giữa giảng viên, trợ giảng và học viên). Hình thức trình bày có thể là offline (trực tiếp trên lớp) hoặc online (thông qua hệ thống Zoom)
2. Tham dự seminar là hoạt động mà tại đó một học viên tham dự một buổi seminar của học viên khác (other student’s seminar) hoặc của (một/nhiều) chuyên gia (expert seminar) trình bày. Expert seminar bao gồm ba hình thức: (i) trình bày offline (trực tiếp trên lớp); hoặc online (thông qua hệ thống Zoom) hoặc (iii) trình bày offline tại một hội thảo/hội nghị do một đơn vị khác tổ chức (và được chương trình giới thiệu).

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH VỀ SỐ GIỜ TRÌNH BÀY VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ SEMINAR
1. Học viên học 1h trên lớp thì sẽ được trình bày tối đa 0.5h seminar tương ứng (Ví dụ, với khóa học có 30h giờ trên lớp thì học viên sẽ được trình bày tối đa 15h). Có thể tách thời gian seminar thành nhiều buổi khác nhau, nhưng không được vượt quá 15h và phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi buổi học trên lớp cuối cùng kết thúc.
2. Việc đăng ký trình bày seminar cần được thực hiện trước 2 tuần. Ví dụ nếu học viên muốn đăng ký trình bày seminar 1 buổi trong tuần 22-27/10/2018; học viên cần đăng ký muộn nhất vào 24.00 PM ngày chủ nhật 14/10/2018). Học viên gửi tóm tắt và gửi file tài liệu liên quan như slides/papers/tóm tắt …(nếu có) lên Group của Chương trình muộn nhất 24h trước khi buổi thuyết trình bắt đầu.
3. Căn cứ nội dung seminar đã được thống nhất trước (giữa giảng viên/trợ giảng và học viên), giảng viên/trợ giảng sẽ quyết định đây là seminar mở hay đóng.
4. Áp dụng nguyên tắc FCFS (First Come – First Serve) khi có quá nhiều người đăng ký: ai đăng ký sớm hơn sẽ được ưu tiên xếp chỗ trước.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ GIAO TIẾP, ỨNG XỬ
Khi tham dự chương trình, các học viên sẽ:
1. Thu xếp công việc và năng lượng để tham gia các buổi học, buổi seminar theo lộ trình, số lượng, quy trình đã quy định/đăng ký.
2. Tích cực tham gia và vui vẻ học tập.
3. Nói ngắn gọn và không độc diễn.
4. Thảo luận nhiệt tình nhưng không gây bất hoà .
5. Lắng nghe ý kiến của người khác.
6. Nhiệt tình dạy và chia sẻ thông tin cho bạn học của mình.
7. Đặt câu hỏi tại các buổi seminar, trong giờ giảng hoặc tại các Group do Chương trình quản lý (Chỉ đặt câu hỏi với giảng viên/trợ giảng/bạn học nếu đó là nội dung riêng tư, chỉ có thể chia sẻ 1-1).
8. Không làm việc riêng trong lớp.
9. Giữ gìn vệ sinh chung

ĐIỀU 4. BẢN QUYỀN
1. Học viên đồng ý cho chương trình sử dụng hình ảnh của mình khi tham gia chương trình cho các hoạt động khác của chương trình
2. Học viên đồng ý cho chương trình sử dụng kết quả bài tập của mình khi tham gia chương trình cho các hoạt động khác của chương trình

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH KHÁC
1. Giảng viên/trợ giảng sẽ phổ biến quy định khác khi cần thiết để thống nhất với học viên
2. Nếu có yêu cầu, mong muốn khác so với quy định này, học viên trao đổi để thống nhất với giảng viên/trợ giảng của chương trình

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *