Author Archives: quantri

Public Policy Seminar Series 2019

The use of Bibliometrics in Science policy: International Experiences and Implications for VietnamTime: 14:00 – 16:30, 23rd April, 2019Place: Room 413, 4th floor, Building C, My Dinh Campus of VJUPlease contact Ms. Ha | Email: ptt.ha@vju.ac.vn | TEL: (+84-024) 73 06 60 01 (Ext: 6154) for registration————————The Master’s Program in Public Policy (MPP) is going […]

Một số chủ đề ‘nóng’ trong nghiên cứu giáo dục tại Việt Nam hiện nay

Sau một thời gian ấp ủ, chương trình Research Coach in Social Sciences đã chính thức trở lại và triển khai từ tháng 10/2018. Một trong những hoạt động quan trọng của chương trình (bên cạnh các khoá đào tạo và các buổi student seminar) là chuỗi Seminar của chuyên gia do Chương trình mời […]

Edith Cowan University – ECU Higher Degree by Research Scholarships in Australia, 2019

Edith Cowan University – ECU Higher Degree by Research Scholarships in Australia, 2019 is offered for Masters, PhD degree in the field of All subjects offered by the university. You can apply to this scholarship here. The deadline for the sending your application is 28 Jun 2019. This scholarship is provided by Edith Cowan Universityand the value of this scholarship is Full […]

Ca’ Foscari University Of Venice International Scholarships in Italy, 2019-20

Ca’ Foscari University Of Venice International Scholarships in Italy, 2019-20 is offered for Bachelors, Mastersdegree in the field of Selected programs offered by the University. You can apply to this scholarship here. The deadline for the sending your application is 28 Jun 2019. This scholarship is provided by Ca’ Foscari University Of Venice and the value of this scholarship is Full Funding, […]

FAQs

Chương trình Huấn luyện nghiên cứu trong khoa học xã hội (Research Coach in Social Sciences) Các câu hỏi về nội dung khóa học 1. Tôi theo học ngành khoa học tự nhiên/kỹ thuật/công nghệ liệu chương trình này có phù hợp? Chương trình này được thiết kế nhằm hướng tới người học là các […]