Đọc và viết trong khoa học xã hội

Academic Reading and Writing in Social Sciences

ĐĂNG KÝ NGAY Our story

Học online + Coaching.

5 Tuần học – 1h Coaching 1-1.

Liên hệ để biết thông tin chi tiết.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN

TS. PHẠM HÙNG HIỆP

hiep@researchcoach.edu.vn
0975710565

HỖ TRỢ HỌC TẬP

ĐỖ MINH TRANG

minhtrang@researchcoach.edu.vn
085 225 8848

HỖ TRỢ GIẢNG DẠY

ĐINH VIỆT HÙNG

hung@researchcoach.edu.vn
0966715683

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Giúp người học có kỹ năng đọc bài bài báo khoa học hiệu quả (to provide learners skills in effective reading of academic paper)
Giúp người học có được các kỹ năng viết hiệu quả (to provide learners skills in effective writing of academic document).

ĐANG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Để nhận thêm thông tin về khoá học, vui lòng điền thông tin và để lại câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay.